Punkty centralne w naszym obszarze społecznym


Doradztwo w zakresie ochrony dzieci
Doradztwo w kwestiach technicznych w zakresie zagrożeń dla dobra dziecka i procedury zgodnie z
§ Osoba kontaktowa w FC: Annette Heppner we współpracy z poradnią wychowawczą Caritas w Paderborn: Claudia Fechner