Doradztwo migracyjne/integracyjne

Doradztwo migracyjne/integracyjne
Grupa robocza ds. integracji odbywa się w regularnych odstępach czasu.
Ważne jest, aby kadra pedagogiczna żyła "integracją/integracją" w ośrodku opieki dziennej.
Osoba kontaktowa w centrum rodzinnym: Sabine Lüther